Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA IM. EMILII PODOSKIEJ
W GRAJOWIE
ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY


1.Do świetlicy szkolnej przyjmowane sądzieci z klas I – III, na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektor szkoły. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: Dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz Przewodniczący Rady Rodziców.


2.W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
- rodziców samotnie wychowujących dzieci,
- obojga rodziców pracujących,
- matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- inne szczególne sytuacje.


3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty zapisu. Karty zapisu dziecka do świetlicy dostępne są w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.


4. Do kart zapisu można dołączyć potwierdzenie z zakładu pracy o zatrudnieniu rodziców ewentualnie inne zaświadczenia potwierdzające specyficzną sytuację - co może zaważyć o kolejności przyjęć w przypadku nie wystarczającej liczby miejsc.

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Poniedziałek: 12.30-16.30
Wtorek: 11.30-16.30
Środa: 10.30-16.00
Czwartek: 10.30-16.00
Piątek (scojoterapeutyczna): 12.30-16.00

 

 

 

Script logo